Visueel beheer industriële machines

Sarens is een Belgisch kraanbedrijf actief op de internationale markt. Het is gespecialiseerd in kraanverhuur, zware hijsactiviteiten en speciaal transport. Sarens is zelfs recordhouder, want het bedrijf verhuurt de grootste kraan ter wereld. Momenteel zit de onderneming in een digitaliseringsfase, maar tijdstekort blijkt – zoals wel vaker bij succesvolle bedrijven - een probleem. Sarens contacteerde daarom Bscript. Opdracht: een planning/timeline integreren in het bestaande cloudplatform Sarplan.

Wat hebben wij gedaan?

  • Frontend ontwikkeling
  • API integratie
  • Performance testing

Tijdlijn creëert overzicht

Sarplan beschikte al over planningfunctionaliteiten voor het beheer van uitleenmateriaal aan een bepaald project. Dat gebeurde initieel door alle data te visualiseren in een lijst. Op die manier kreeg het bedrijf snel een beeld van het uitgeleende materiaal, maar het volledige overzicht bewaren bleef een uitdaging. Sarens heeft immers heel veel materiaal en lopende projecten. Daarom is een optimale planning van het uitgeleende materiaal zo cruciaal.

Onze oplossing om het overzicht te behouden was het toevoegen van een extra visualisatie: een tijdlijn. In die tijdlijn kan je per planning meerdere projecten bekijken en het uitgeleende materiaal per project. De tijdlijn is volledig flexibel en je kan inzoomen op elk gewenst niveau (dag, week, maand, jaar). Na het inzoomen vergroten of verkleinen de visualisatiebalken van het uitgeleende materiaal.

(Visuele planningstijdlijn)


Tweede tijdlijn voor totalen

Maar een planning telt altijd veel projecten. En soms wil je het totaalaantal aan uitgeleend materiaal van een bepaald type op een bepaalde dag zien. Dat lukt niet als je alleen maar verticaal door de projecten kunt scrollen. Die optie bestaat, maar het blijft moeilijk om een zicht te krijgen op het totaal in een bepaalde periode bij honderden projecten. 


Oplossing? Het toevoegen van een andere tijdlijn die de totalen van elke dag toont. De tijdlijnen zijn ook gesynchroniseerd. Elke actie wordt dus direct gespiegeld in de andere tijdlijn (bijv. inzoomen, horizontaal scrollen naar andere periode, …)